Menu

You are here

Home / Revision Application Unit

Revision Application Unit

Name of Applicant Date (DD/MM/YY) RTI Application/Appeal RTI Reply
No DOREV/R/2019/53001 dt. 04.12.2019 14/01/2020
Mr. Jayanta Kumar Nayak 08/06/2019
R.K. Jain 06/06/2019
RTI application Mr. Khaleel Sayed 10/06/2019
R.K. Jain 25/02/2019
Mr. Jarnail Singh 12/03/2019
Mr. Raj Kumar 12/03/2019
Mr. Haroon Shaikh 01/01/2019
Mr. R.K. Jain 31/10/2018
Appeal Mr. Jayanta Kumar Nayak 23/10/2018

Pages